0637544390 info@stateracoaching.nl

Burn-out is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem en een persoonlijk drama voor degene die het overkomt.

Onderzoek naar burn-out in Nederland (in 2012) geeft de volgende cijfers:

 • één op de 7 werknemers heeft last van burn-out verschijnselen
 • ruim 75.000 werknemers verzuimen jaarlijks door overspannenheid en burn-out
 • de verzuimduur is de laatste jaren gestegen van 124 dagen in 2004 tot 185 dagen in 2012

Hoge werkdruk en baanonzekerheid worden veelvuldig genoemd als oorzaak van een burn-out, evenals het feit dat je in de huidige samenleving steeds sneller moet reageren op trends en ontwikkelingen. Wie kent het niet? Je wordt overladen met grote hoeveelheden nieuws en informatie, waardoor je het idee hebt dat je constant bij moeten blijven om nog mee te kunnen tellen. Ook social media worden genoemd als bron van stress: meegaan in de maalstroom lijkt de norm te zijn. Niet iedereen kan hier goed mee omgaan.

Hoe ontstaat een burn-out?

Een burn-out ontstaat na een langdurige periode van chronische stress in werk en/of privé leven en is het eindstadium van een soms jarenlange roofbouw op lichaam en geest. Het is een toestand van mentale en fysieke uitputting, vaak het gevolg van (werk)stress in combinatie met grote betrokkenheid.

Ondanks de klachten blijven mensen stug doorgaan en volharden in hun taken op een bijna dwangmatige wijze. Hoe groter de uitputting hoe erger de klachten worden. Zelf ondermijnende  gedachten nemen toe, zoals ‘waar doe ik het allemaal voor?’ en ‘ik sta overal alleen voor’. Er ontstaat een gevoel van machteloosheid, van ‘ik kan geen kant meer op’.  Een klein voorval kan dan de emmer doen overlopen. De accu is helemaal leeg en de persoon is opgebrand (‘’burn-out”).

Er zijn boekenkasten vol geschreven over de aanpak van burn-out en tal van therapieën bedacht.  Heel vaak wordt er aan symptoombestrijding gedaan. Natuurlijk is er niets mis met mindfulness en wandelen in de natuur. Maar als je daarna terugkomt in de oude werksituatie is het ‘dweilen met de kraan open’. De oorzaak zit bijna altijd in een mismatch tussen de persoon en de omgeving. Of wel: de draagkracht (dat wat je aankunt) is niet in balans met je draaglast (dat wat er van je wordt gevraagd. Gezamenlijk gaan we dit analyseren.

Mijn aanpak is dan ook met name gericht op drie hoofddoelen:

1. Het verwerven van inzicht in jezelf:

 • In kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen.
 • Wat zijn de grootste stressgevende situaties en factoren?
 • Wat zijn mijn overtuigingen, wat geloof ik, wat is mijn waarheid?

2. Het ontwikkelen van een nieuwe visie en toepassen van ander gedrag:

 • Het leren van een effectieve coping strategieën, zoals het aangeven van grenzen.
 • Het oefenen met diverse ontspanningstechnieken.
 • Het maken van een weekagenda en het stellen van kleine en grotere doelen.

3. Het betrekken van de omgeving, werk en privé:

 • Hoe is de match tussen jou en je baan en/of werkomgeving?
 • Welke belangentegenstellingen zijn er? Wie zijn je ‘steungevers’ en wie de ‘vermoeiers’?
 • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden?

Regelmatig evalueren we om te bepalen wat ten goede is veranderd en wat nog wenselijk is. Met als uiteindelijk doel je leven en werk weer in balans te brengen.

Geïnteresseerd?  Neem contact op voor meer informatie en/of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact

“Bergen verzet je door iedere dag kleine keien te verplaatsen”