0637544390 info@stateracoaching.nl

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. U dient zich daarbij te houden aan een aantal eisen van het UWV, zoals het bijhouden van een compleet re-integratiedossier. Dit bestaat o.a. uit een plan van aanpak, probleemanalyse, gespreksverslagen en evaluaties. Voor veel werkgevers is een re-integratietraject een complexe en tijdrovende aangelegenheid. In mijn 15 jaar als HR Manager ben ik als ervaringsdeskundige bekend geraakt met de vele vragen, valkuilen en onzekerheden  waar zowel de werkgever als de werknemer tegenaan lopen.  Hierdoor kan ik mij goed inleven in de situatie en praktische ondersteuning bieden.

Wat kunt u verwachten van Statera Coaching?

  • Een grondige scan van uw re-integratiedossier en praktische adviezen aan uw HR medewerker/leidinggevende betreffende de begeleiding van uw medewerker;
  • Individuele en professionele begeleiding op maat van de medewerker bij het zoeken naar passend werk;
  • De begeleiding bestaat uit o.a. zelfanalyse, hervinden van motivatie en zelfvertrouwen, arbeidsmarkt oriëntatie, netwerken en sollicitatietraining;
  • Voortdurende toetsing van de actuele eisen van het UWV met betrekking tot het traject 2e spoor;
  • Heldere verslaggeving en regelmatige evaluatiemomenten met de werkgever.

Ieder traject is voor mij maatwerk omdat nu eenmaal geen mens of situatie hetzelfde is. Mijn aanpak is pragmatisch, doelgericht, betrokken en sensitief. Ik daag mijn cliënten uit om in beweging te komen door hen te inspireren, confronteren en aan te moedigen.

Meer weten? Neem contact met mij op en vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan.

Contact

Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap