0637544390 info@stateracoaching.nl

Mijn visie als coach is dat de cliënt alle antwoorden en krachtbronnen in zich heeft, waarbij ik fungeer als klankbord, vertrouwenspersoon en creatieve meedenker met wie bepaalde vraagstukken of problemen worden verhelderd.

Dit doe ik door heel veel vragen te stellen. Gerichte, weloverwogen en krachtige vragen die doordringen tot in de kern van de mens. Hiermee help ik je  inzicht te verwerven in jezelf, de situatie, de omgeving en de relatie tussen deze factoren.

Belangrijk in ieder traject is het vergroten van je bewustzijn over je eigen rol, overtuigingen, kernkwaliteiten en valkuilen en het ontdekken nieuwe invalshoeken en mogelijkheden. Het doorbreken van ineffectieve patronen en het leren toepassen van nieuwe gedachten en nieuw gedrag. Om van daaruit de regie te nemen en je leven een nieuwe richting te geven vanuit bewuste keuzes, kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking, om vast te stellen of er een wederzijdse klik is en wat de coachvraag respectievelijk het coachdoel is. Vervolgens wordt een trajectplan gemaakt waarin o.a. de doelen, het plan van aanpak, werkwijze, rapportage, duur en kosten zijn opgenomen.

Naast de bekende SMART methode om doelen te verhelderen, pas ik in mijn gesprekken het GROW model toe:

G – GOAL:  Wat wil je bereiken? Wanneer is dit traject geslaagd?

R  – REALITY:   Wat is de huidige situatie, realiteit, scenario?

O­ – OPTIONS:    Welke mogelijkheden, opties heb je?

W – WRAP UP/WILL:   Wat ga je nu anders doen? Hoe ga je het aanpakken?

Tijdens het traject wordt er regelmatig geëvalueerd door middel van een reflectieverslag.  Dit zorgt ervoor dat de cliënt zelf nog eens nadenkt, reflecteert op het coachgesprek en de afstemming tussen coach en cliënt zo optimaal mogelijk blijft.

Op deze website onder ‘’de Coach’’ vind je informatie over mijn persoonlijke achtergrond, ervaring en mijn zienswijze op coaching. Zowel voor bedrijven als particulieren maak ik gebruik van verschillende erkende methodieken, afhankelijk van de persoon, behoefte en situatie:

  • CGT – Cognitieve gedragstechnieken,
    waaronder NLP, RET en de zes logische niveaus van Dilts/Bateson
  • Crucial Conversations (effectief communiceren)
  • Kernkwadranten
  • Transactionele Analyse
  • Mindfulness

Locatie:

Mijn coachpraktijk bevindt zich op het volgende adres:
’s Gravenbroekseweg 172
2811 GK Reeuwijk

De particuliere gesprekken vinden normaliter hier plaats. Coachtrajecten bij bedrijven kunnen uiteraard op locatie van de werkgever plaatsvinden.

Contact

Kwaliteitswaarborg

Coach Truus Karsten-van Mourik is lid van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches – aansluitnummer 5902) en werkt volgens de ethische gedragscode van deze beroepsorganisatie. Voor meer informatie klik hier

“Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is niets vergeleken met wat in ons ligt” – Ralph Waldo Emerson