0637544390 info@stateracoaching.nl

Als HR Manager heb ik ervaren hoe belangrijk een goed verzuimbeleid is binnen een organisatie. Vaak wordt een arbodienst samen met de personeelsafdeling verantwoordelijk gemaakt voor de beheersing van het verzuim en heeft de direct leidinggevende een ondergeschikte rol.  De communicatie rondom ziekte en gezondheid wordt door de leidinggevenden vaak als lastig ervaren en daardoor liever vermeden.

In veel bedrijven heeft men wel de beschikking over verzuimcijfers en een verzuimprotocol, maar verandert er vaak weinig aan het voorkomen van ziekteverzuim en blijft het bij ad hoc maatregelen. Een te hoog ziekteverzuim is echter meestal een signaal dat er dieperliggende oorzaken zijn die te maken hebben met cultuur, motivatie, loopbaanproblemen, conflicten en ontevredenheid onder de medewerkers.

Uit recente onderzoeken komen de volgende cijfers: (bronnen: Rendement, TNO, UMC Groningen)

  • Slechts 35% kent de verzuimoorzaken van hun werknemers
  • 27% weet wat de directe kosten zijn van het ziekteverzuim
  • 65% van het werk gerelateerde verzuim is psychisch van aard
  • Naast ‘conflict op het werk’ vormen psychologische klachten de belangrijkste oorzaak van langdurig verzuim
  • Drie kwart van het psychisch verzuim is stress gerelateerd
  • Een verzuimende werknemer kost de organisatie ca. €250 per dag.

Met name frequent kortdurend ziekteverzuim kent een sterke gedragscomponent, waardoor het voorspelbaar en dus beïnvloedbaar is. Met de juiste aanpak /werkwijze kan het frequent verzuim binnen 3-6 maanden spectaculair dalen. Soms is frequent verzuim een voorbode voor langdurig verzuim. Met name medewerkers met psychische en/of stress gerelateerde klachten lopen het risico langdurig uit te vallen. Een persoonlijk drama voor de werknemer en een enorme schadepost voor de werkgever! Ziekteverzuim in een organisatie is een complexe materie en vraagt een professionele en multidisciplinaire aanpak.

Ik bied u ondersteuning in het  terugdringen van uw verzuim door een gestructureerde aanpak met bewezen resultaat. Samen met u wordt een inventarisatie gemaakt van uw problemen, wensen en doelstellingen en een projectplan opgesteld.  Een cruciaal onderdeel hiervan is het trainen en coachen van leidinggevenden in verzuim- en preventiegesprekken. Daarnaast vraagt het van het management oprechte aandacht voor de psychische en fysieke gezondheid van medewerkers. Maar daar kan eigenlijk niemand bezwaar tegen maken!

Het uiteindelijke resultaat is de transformatie van een verzuimcultuur naar een gezondheidscultuur met gemotiveerde en tevreden werknemers!

Meer weten? Neem contact met mij op en vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan.

Contact

Als je gelooft dat het zal lukken dan zul je kansen zien. Als je gelooft dat het niet zal lukken dan zul je obstakels zien – Dr. Wayne Dyer